Analizowanie wyników

Na każdym etapie pracy z gotową ankietą możesz przejść do raportów z wynikami dla konkretnej ankiety lub wysyłki. Aby to zrobić wystarczy wybrać przycisk Raport na liście ankiet lub wysyłek.

Masz do dyspozycji kilka rodzajów wykresów oraz tabelaryczne zestawienie wyników.

Przykład wykresu kołowego


projektowanie ankiety

Przykład wykresu słupkowego


projektowanie ankiety

W każdym raporcie do Twojej dyspozycji są filtry. Dzięki nim możesz ustawiając odpowiedni kryteria zobaczyć na wykresach tylko te wyniki, które Cię interesują. Za pomocą filtrów możesz ustawić w raportach np. wszystkie odpowiedzi dla których w pierwszym pytaniu respondent wybrał odpowiedź A, a w drugim odpowiedź C.

Filtry pozwalają również wybrać z których wysyłek chcesz obejrzeć dane. Jest to przydatne w przypadku gdy dla jednej ankiety dokonano kilku wysyłek.


projektowanie ankiety

Każdy raport możesz wyeksportować do pliku csv. Pamiętaj aby wybrać odpowiednią stronę kodową znaków podczas eksportu.