Wysyłamy ankietę

Aby rozpocząć wysyłkę lub dystrybucję ankiety należy po jej przygotowaniu wybrać przycisk Wyślij na Liście ankiet. Zostaniemy przekierowani do formularza koniguracji wysyłki.

wysylka ankiety formularz

Mamy do dyspozycji następujące opcje:

 • Link - możesz wygenerować link do ankiety, który możesz zamieścić na stronie WWW lub wysłać e-mailem do respodentów.
 • Moje Kontakty - aplikacja ta umożliwia zaimportowanie adresów e-mail do systemu, podział adresów na grupy, następnie wysłanie z systemu paxonta.com e-maila z zaproszeniem do wypełnienia ankiety na wszystkie adresy e-mail, które wybrałeś podczas konfiguracji wysyłki ankiety. W tym przypadku każdy link do ankiety, który otrzymają Twoi respondenci będzie unikalny, co pozwala na identyfikację respodenta.

Sposób zbierania danych:

 • Użytkownik wypełnia tylko raz - po zakończeniu ankiety respondent nie będzie miał możliwości wprowadzenia zmian.
 • Użytkownik może wrócić - respondent klikając ponownie na link ankiety będzie mógł zmienić odpowiedzi.
 • Wpisywanie danych - funkcja przydatna dla np. telefonicznych merketerów. Po wypełnieniu ankiety system przekierowuje na początek nowej, pustej ankiety.

Przekierowanie po zakończeniu ankiety

 • Przejdź na stronę - tutaj możesz ustawić na jaką stronę powinien zostać przekierowany respodent po wypełnieniu ankiety. Domyślnie jest to landingpage Paxonty, ale zawsze możesz tutaj wpisać adres swojej strony.
 • Pokaż wyniki - po wypełnieniu ankiety respondent zostaje przekierowany na wyniki swojej ankiety. Ma również możliwość przejrzenia w raportach zagregowanych wyników całego badania.

Limity

 • Limit odpowiedzi - jeżeli chcesz zebrać tylko 100 wyników wystarczy, że w to pole wpiszesz liczbę 100.
 • Termin na wypełnienie ankiety - ostateczna data po której respondenci nie będą mogli wypełnić ankiety.
 • Czas wypełnienia ankiety - czas w jakim respondent powinien się zmieścić wypełniając ankietę.
 • Hasło dostępu - wpisz hasło, jeśli nie chcesz aby do ankiety miały dostęp niepowołane osoby. Pamiętaj jednak, że hasło muszą znać respondenci.
 • Adresy IP - możesz ustawić blokady na adresy IP.

Po wybraniu powyższych opcji konfiguracji wysyłki przechodzimy do ekranu podsumowującego ustawienia. Możemy na tej stronie wrócić do poprzedniej strony jeżeli chcemy zmienić któryś parametr.

Następnym krokiem gdy wybraliśmy metodę dystrybucji Link jest strona na której wyświetlony zostanie link do ankiety pozwalający opublikować go na stronie WWW lub wysłać za pomocą e-mail.

link do ankiety

Jeżeli wybraliśmy metodę dystrybucji - Moje kontakty - przechodzimy do kolejnego kroku w którym wybieramy grupy kontaktów zaimportowane do systemu, do których chcemy, aby ankieta została wysłana.