Projektowanie ankiety

Aby stworzyć ankietę zaloguj się, wejdź na stronę Nowa Ankieta i wybierz jedną z dostępnych opcji:

dodaj ankietę

 • Nowa ankieta - Wprowadź w odpowiednie pole nazwę swojej ankiety i kliknij przycisk Dalej
 • Kopia ankiety - W tej opcji możesz stworzyć kopię ankiety, którą utworzyłeś już wcześniej. Wybierz z listy rozwijanej ankietę, nadaj nową nazwę i kliknij przycisk Dalej. Opcja dostępna w pakiecie PRO.

Projektując ankietę masz do dyspozycji takie możliwości jak:

projektowanie ankiety nagłówek

 • Nowa strona - Strona rozdziela ankietę na oddzielne ekrany, zamiast wyświetlać całą ankietę na jednej stronie.
 • Nowe pytanie – Projektując ankietę masz do wyboru kilkanaście rodzajów pytań z różnymi opcjami i ustawieniami. Więcej na temat dodawania i edycji pytań na stronie Dodawanie pytań
 • Kolorystyka strony – Przygotowaliśmy kilka wariantów graficznych, które możesz wybrać dla swojej ankiety. Opcja dostępna w pakiecie PRO.
 • Logotyp – Domyślnie w nagłówku ankiety wyświetla się logotyp paxonta.com. W pakiecie PRO możesz załadować swój własny logotyp.
 • Numerowanie pytań – W ustawieniach podczas projektowania możesz zmienić sposób numerowania pytań w ankiecie.
 • Logika strony – Pozwala przekierować respondenta na dowolną stronę ankiety niezależnie od udzielonych przez niego odpowiedzi w pytaniach na tej stronie. W połączeniu z logiką pytań opcja ta pozwala na skierowanie respondenta w odpowiednie miejsce ankiety w zależności od udzielonych przez niego odpowiedzi.
 • Logika pytania - Jest to opcja dostępna w pakiecie PRO. Pozwala ustawić na które strony respondent zostanie przekierowany zależnie od odpowiedzi jakie udzielił na poszczególne pytania.

Przykład

Jeżeli respondent w pytaniu pierwszym wybrał płeć - kobieta, przekieruj go na stronę czwartą, na której są pytania dedykowane dla kobiet. W przeciwnym wypadku respondent zostanie przekierowany na stronę drugą na której są pytania dla mężczyzn. Istnieje możliwość ustawiania wielu warunków dla wielu pytań.

 • Przenoszenie pytań – Możesz to zrobić łapiąć myszką za ikonkę znajdującą się przed numerem pytania i metodą drag and drop przenieść pytanie w wybrane przez siebie miejsce.
 • Podgląd ankiety – Wybierając ten przycisk możesz zobaczyć jak będą widzieć ankietę respondenci, którzy będą tę ankietę wypełniać. Pamiętaj, że strona z podglądem nie służy do wysyłania jej respondentom. Podgląd widzi tylko zarejestrowany użytkownik, który projektuję tę ankietę.

 • podgląd ankiety

 • Wyślij ankietę – Jeżeli ankieta nie była jeszcze publikowana wcześniej podczas projektowania widoczny będzie przycisk ‘Wyślij’. Klikając w niego będziesz mógł skonfigurować wysyłkę lub publikację ankiety i sprawić, że respondenci będą mogli ją wypełniać. Jeżeli wysyłałeś wcześniej tę ankietę przycisk ten jest niewidoczny.

Zobacz także: