Wprowadzenie

Czym właściwie jest Paxonta.COM?

W prostych słowach można napisać, że Paxonta.COM jest elektronicznym systemem umożliwiającym komunikację między ludźmi przy użyciu mechanizmu ankiet.

We współczesnym cywilizowanym świecie, motorem postępu technologicznego jest dialog. Jeśli spróbujemy zdefiniować lub zrozumieć pojęcie dialog to prawdopodobnie stwierdzimy, że jest niczym innym, jak podstawowym sposobem komunikacji między ludźmi. Co więcej, definicje podpowiedzą nam, że wymaga użycia naturalnego narządu mowy. Ale czy tak jest naprawdę?

Cywilizacja i postęp, który jest nieodłącznym jej partnerem, odsłaniają inne metody dialogu. Liczba metod jest bardzo duża a przykładem mogą być korespondencja przy użyciu poczty elektronicznej czy fora dyskusyjne.

Jedną z metod cywilizowanego dialogu jest także Paxonta.COM.

Bo czym innym niż dialogiem może być zadanie pytania konkretnej osobie i otrzymanie odpowiedzi?

Dialog w Systemie Paxonta.COM jest banalnie prosty. Wystarczą tylko 3 proste kroki aby znaleźć to, czego poszukujemy.

Ankieta, bo taki mechanizm wykorzystuje system Paxonta.COM, ze względu na rosnącą popularność staje się narzędziem codziennego użytku. W odróżnieniu od wszystkich innych systemów ankietowych Paxonta.COM wymaga poświęcenia zaledwie 3 minut aby stworzyć prostą ankietę i rozesłać do tysięcy potencjalnych respondentów.

A czy zalety dialogu przy użyciu systemu Paxonta.COM, takie jak ograniczenie kosztów badania, mniejsza czasochłonność, mniejszy nakład pracy, poczucie anonimowości nie pozwalają uzyskać bardziej prawdziwej odpowiedzi na nurtujące nas pytania? Oczywiście że pozwalają.

Paxonta.COM to dialog, w którym wszystkie słabe ogniwa zostały wyeliminowane.
Paxonta.COM to dialog, w którym można „zapytać” o wszystko.
Paxonta.COM to nowoczesna, cywilizowana metoda dialogu pozbawiona wad komunikacji werbalnej.
Paxonta.COM to język składający się tylko z trzech kroków.

Paxonta.com - czas na dialog.