• Wspólna droga z warszawskim Mokotowem

  Kategorie: Case Study

  XXI wiek to czas, w którym informacja przyspiesza. Podejmowanie szybkich i jednocześnie właściwych decyzji staje się ogromnym wyzwaniem. Dynamika rozwoju świadomości społeczeństw demokratycznych sprawiła, że niedostrzegany dialog staje się niezbędny.

  W tym miejscu można mnożyć przykłady, chociaż najlepszym był i na razie jest kontrowersyjny projekt architektury centrum Warszawy zakładający wykarczowanie prawie połowę Parku Świętokrzyskiego. Oczywiście projekt nigdy nie został zrealizowany i ówczesne władze powinny zadać sobie pytanie czy przed wykonaniem i wydaniem środków na projekt można było przewidzieć, że realizacja będzie niemożliwa? Gdyby przed podjęciem nietrafionej decyzji zbadać nastroje społeczne, okazałoby się, że w budżecie można poświęcić kilka milionów złotych na zupełnie inny cel niż projektowanie wirtualnego tworu, który nigdy nie przejdzie do fazy realizacji.

  Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jako pierwsza, Dzielnica Mokotów dostrzega możliwości jakie płyną z zastosowania elektronicznych debat społecznych. Narzędzie Paxonta.COM będzie szeroko wykorzystywane przy zbieraniu opinii dotyczących działań samorządowych zanim jeszcze zostaną podjęte.

  Pierwsze elektroniczne debaty społeczne w Dzielnicy Mokotów zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.

  Cofnij