• System Paxonta.COM wsparciem dla największego w Polsce Kongresu Techników

  24 – 25 maja 2011 r. w hotelu „andel's Łódź” odbędzie się Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich. Patronat Honorowy nad Kongresem, zwołanym pod hasłem „Technika – społeczeństwu wiedzy”, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski.

  "Zależy nam, całemu środowisku technicznemu, na przekazaniu informacji o jego celach, przesłaniu i efektów do wiadomości jak najszerszych kręgów społecznych. Bo przecież sprawy innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego i transportu, to sprawa żywotna dla wszystkich i każdego obywatela naszego kraju. Nie muszę chyba przypominać, że decyzje, które podejmują polscy inżynierowie przez długie lata skutkować będą warunkami, w realiach których przyjdzie nam żyć przez długie lata." mówi Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

  XXIV Kongres Techników Polskich zwołują wspólnie największe przedstawicielstwa środowiska technicznego:
  - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
  - Akademia Inżynierska w Polsce,
  - Rada Główna Instytutów Badawczych,
  przy współudziale:
  - uczelni technicznych skupionych w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
  - Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii,
  - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Do udziału w Kongresie organizatorzy zaprosili wszystkie środowiska techniczne w kraju i poza granicami, w tym m.in:  środowiska i organizacje przemysłowe, biznesowe (3/4 kadry menedżerskiej w spółkach Skarbu Państwa to inżynierowie, jak też ponad połowa właścicieli firm prywatnych), wybitnych twórców techniki oraz polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.

  Kongres tradycją nawiązuje do I Zjazdu Techników Polskich, który odbył się w 1882 r. w Krakowie. Polski nie było na mapie świata, ale polscy technicy i inżynierowie już wówczas myśleli o tworzeniu warunków do rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego niepodległego państwa.

  Celem XXIV Kongresu jest współdziałanie środowisk technicznych i biznesowych do określenia kierunków przyspieszenia przemian gospodarki i rozwoju naukowo-technicznego. Organizatorzy XXIV KTP zaproponowali następujące obszary obrad Kongresu:
  - innowacyjność gospodarki,
  - bezpieczeństwo energetyczne,
  - rozwój infrastruktury, w tym szczególnie transportu.
  W tym miejscu inicjatywę przejmie narzędzie Paxonta.COM, które dostarczy pierwsze wyniki z dyskusji jaką podejmujemy a następnie skoreluje te wyniki z szeroko rozumianą opinią publiczną.

  Obrady XXIV Kongresu Techników Polskich będą transmitowane on-line.
  Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://24ktp.pl

  Cofnij