Badanie POS IMPACT

 • 1

  Czy w Państwa firmie do wspierania sprzedaży stosowane są materiały POS?

 • 2

  W jakiej branży / branżach działa Państwa firma?

 • 3

  Rodzaje materiałów POS najczęściej stosowanych do promowania Państwa produktów?

 • 4

  Czy wybór dostawcy do realizacji danego projektu jest u Państwa jedno czy wieloetapowy? Jak on przebiega.

 • 5

  Czy na etapie przetargu na realizację materiału POS udostępniają Państwo dostawcom założenia budżetowe, aby wiedzieli, w jakich ramach mają się poruszać podczas prac kreacyjnych/projektowych?

 • 6

  Jakie ramy czasowe nakładają Państwo na dostawce dla poszczególnych etapów wdrażania projektu?

  Proszę zaznaczyć ilość dni

 • 7

  Ile firm zapraszają Państwo do przetargu?

 • 8

  Jak ważne są dla Państwa poniższe kryteria podczas wyboru dostawcy? Proszę zaznaczyć od naważniejszego.

  Ocena w skali od 1 do 6, przy czym 6 oznacza - najważniejsze

 • 9

  Jaką część (w %) Państwa realizacji rynkowych stanowią:

  *

  Wartość proszę podać od 0% do 100%

 • 10

  Jaką cześć (w %) Państwa realizacji rynkowych stanowią:

  *

  Wartość proszę podać od 0% do 100%

 • 11

  Czy w przypadku kreatywnych rozwiązań POS propozycje powinny być:

  *

  Wybierz odpowiedź z poniższych

 • 12

  Czy ocena skuteczności danego POS jest powiązana z resztą działań w kampanii reklamowej danego produktu?

  *

  Wybierz odpowiedź z poniższych

 • 13

  Idealny POS – to znaczy jaki?

  *

  wg. opinni badanego

 • 14

  W jakich ramach czasowych kształtują się Państwa zapotrzebowania na materiały POS?

  *

  Wybierz odpowiedź z poniższych

 • 15

  Czy ilość wdrożonych realizacji POS wzrosła czy zmalała w porównaniu do poprzednich lat?

  *

  Wybierz odpowiedź z poniższych

 • 16

  Jak kształtują się Państwa zapotrzebowania na realizacje POS w 2017?

  *

  Wybierz odpowiedź z poniższych

 • 17

  W jakim stopniu Państwa założenia na realizacje POS są sztywne, a na ile są Państwo otwarci na inicjatywy dostawców (np. dostawca przedstawia Państwu pozaprzetargowo nowy typ materiału POS lub np. innowacyjny patent montażowy). Czy są takie możliwości?